Zabezpieczenie ogniochronne

Jak doskonale wiemy stal to materiał niepalny, jednak w przypadku pożaru już w ciągu pierwszych minut sama konstrukcja stalowa może stracić swoją nośność co zagraża bezpieczeństwu. Aby uniknąć tego typu sytuacji niezbędne jest zastosowanie zabezpieczeń ogniochronnych które pozwolą na uzyskanie odpowiedniej klasy odporności. Konstrukcje takie zabezpieczamy poprzez stosowanie okładzin ogniochronnych powodujących spowolnienie procesu wzrostu temperatury konstrukcji w przypadku oddziaływania na nią ognia co oczywiście wydłuża moment w którym to konstrukcji grozi utrata nośności.

Każda konstrukcja budynku żelbetowego musi spełniać wymagania które obowiązują w w zakresie klasy odporności ogniowej dla danego elementu. W przypadku wystąpienia pożaru elementy żelbetowe ulegają termicznemu odpryskiwaniu betonu i pęknięciom przez co tracą właściwości nośne. Bardzo często zabezpieczenia ogniochronne przeprowadzamy w istniejących od lat budynkach w których to zmiana przeznaczenia obiektu wymusiła również zmianę wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego. Istnieje konieczność podniesienia odporności ogniowej poprzez okładziny ogniochronne.

Zabezpieczenia ogniochronne wykonujemy również w:

• konstrukcjach stalowych i żelbetowych,
• stropach zespolonych, dachach z blachy trapezowej,
• stropach drewnianych
• kanałach oddymiających i wentylacyjnych
• kanałach kablowych
• dylatacjach i szczelinach budowlanych
• przejściach instalacyjnych